Logga-Forma-hemsida-2013.png
Hem

Beskärning

Beskärning av buskar, träd och häck:

Beskärning av buskar och träd lämpar sig bäst på våren eller under JAS (juli, augusti och september). Träd som blöder (tex. björk, lönn) skall klippas under JAS.

Anledningen att man inte beskär dessa träd under våren är att saven stiger i trädet.

Häckar formas från andra året med uppriktning och formning (pyramidform). Häcken klipps två gånger per såsong. En sommarbeskärning innan midsommartid och tidigt på hösten (augusti). För bok, gran och tuja gäller JAS beskärning (plantorna får inte  toppas förrän de har vuxit upp till sin slutliga höjd). Häckar av barrväxter som tuja, gran klipper man på hösten när tillväxten har stannat av. Här är det viktigt att klippa ofta eftersom det bara är årsskotten som man får klippa. Tar man bort mer blir det kala bruna partier i den gröna häcken eftersom det inte kommer skott från äldre grenar.

 

Äppelträd och beskärningsåret:

Beskärning av fruktträd skall utföras när det är bäst för trädet. Beskärningen gör äppelträdet friskare och mer välformat. Det ger mer fruktved och bättre frukt. För att ingreppen skall bli så små som möjligt bör beskärning göras ofta (unga träd varje år upp till 5 år och äldre träd vart annat år), och med små snittytor som läks lättare.

 

- Mars-maj: Trädet inriktat på tillväxt. Beskärningen gynnar skottbildningen. Tiden lämpar sig för uppbyggnadsbeskärning av unga träd och föryngringsbeskärning av äldre träd med dårlig tillväxt.

 

- JAS (jul-aug-sep). Trädet inriktade på fruktbildning. Beskärning gynnar bildandet av fruktved. Det är en bra tid att beskära träd med god tillväxt, träd med vattenskott eller om det krävs en hårdare beskärning på äldre träd som inte har beskurits på länge.  

 

Jag har Riksförbundet Svensk Trädgårds "Gröna Kort" och är Certifierad Fruktträdsbeskärare.

 

Läs mitt dokument om äppelträd: "Äppelträdet - ett träd med stort prydnadsvärde"

Nyhetsflöde

-

 

-